Home   CV-installaties   Sanitair   Water-,riool en gasinstallaties    Ventilatie en wtw   zonnesystemen  Vernieuwen CV-ketel  Service en onderhoud  aanvraagformulier

fotoboek   Veelgestelde vragen   Contact

 
    

 

 

Water-, riool-,en gasinstallaties

Wij verzorgen voor U alle leidingwerken voor Uw water-, riool-, en gasinstallaties.

Een goede waterinstallatie voldoet behalve aan de eisen van U als opdrachtgever, ook aan de eisen als gesteld in de water- en gasleidingwetgeving. Door de moderne bouwtechnieken met veelal in vloeren en wanden weggewerkt leidingwerk al dan niet in combinatie met vloer- of wandverwarming is het van belang de kwaliteit van ons goede leidingwater te waarborgen door het ontwerp zo uit te voeren dat met name ongewenste opwarming (legionella-vorming) word voorkomen. Om de beoogde (warm-)waterbehoefte te kunnen realiseren zijn een tal van mogelijkheden op de markt (direct of indirect gestookte boilers, combitoestellen ed) waarin wij U prima kunnen adviseren.

De rioleringswerken kunnen door ons worden aangelegd van een eenvoudig gemengd of gescheiden riool tot infiltratievoorzieningen, vet- olieafscheiders, buffering; elk vanuit een uitgekiend ontwerp.

 

U kunt bij ons o.a. terecht voor:

- Alle rioleringswerken/afscheiders/infiltratie                                                  

- Gas- en (warm-)waterbehoefte-berekening

- Levering en installatie van (warm-)watertoestellen (boilers/combiketels)                                     

- Levering en montage van appendages,afsluiters, in- of opbouwkranen, bemetering etc.

- Leidingwerken gas en water, zowel voor nieuwbouw als voor aanpassingen en renovaties.

 

Meer weten?

info-aanvraagformulier                            

Contact

Home  

                                                                         

 


         

Questions or problems regarding this web site should be directed to [rolf@sonderkamp.nl].
Copyright 2012 [Installatiebedrijf R.Sonderkamp Kessel]. All rights reserved.
Last modified: 07/12/12.